Δίσκος αισθητήρα οπίσθιος 44 δόντια και 5 οπές.

Παράδοση σε 15 - 20 ημέρες